19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (A-Siêu tiết kiệm)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (A-Siêu tiết kiệm)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (T-P/thông tiết kiệm)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm