14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
15:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
16:45
PXU
1h10p
Bay thẳng
17:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
15:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
16:45
PXU
1h10p
Bay thẳng
17:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:45
PXU
1h10p
Bay thẳng
17:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
PXU
1h10p
Bay thẳng
17:55
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:45
PXU
1h10p
Bay thẳng
17:55
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
PXU
1h10p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm