17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 1427 (P-Siêu tiết kiệm)
11:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 443 (Starter-Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm