13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:40
PXU
1h20p
Bay thẳng
21:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:40
PXU
1h20p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm