7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 443 (Starter-Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm