14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ397 (J_Eco)
20:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (T-P/thông tiết kiệm)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (ECONOMYSMART)
11:00
PXU
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (J_Deluxe)
20:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:10
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (BUSINESSSMART)
11:00
PXU
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
20:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:10
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (I-Phổ thông)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm