26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (A-Siêu tiết kiệm)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (A-Siêu tiết kiệm)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (S-P/thông linh hoạt)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (I-Phổ thông)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm