5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (A)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (L)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm