8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm