8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 15/07/2020 (25/5 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (A)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (A)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm