4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/07/2020 (29/5 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter-Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 443 (Starter-Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm