23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (G-Siêu tiết kiệm)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (G-Siêu tiết kiệm)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (S-P/thông linh hoạt)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (I-Phổ thông)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (I-Phổ thông)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm