10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 27/07/2020 (7/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (I-Phổ thông)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Y_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm