6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 29/07/2020 (9/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (G_promo)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
15:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Y_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
15:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm