8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Y_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm