4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Y_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm