5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (G_promo)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 443 (Starter-Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm