11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm