3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter-Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
360.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Y_SBoss)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm