14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
12:50
PXU
1h15p
Bay thẳng
14:05
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (G-Siêu tiết kiệm)
08:00
PXU
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (W_Eco)
20:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
12:50
PXU
1h15p
Bay thẳng
14:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
PXU
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PXU
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PXU
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
20:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
12:50
PXU
1h15p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
08:00
PXU
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
PXU
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm