7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (G_promo)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm