14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
15:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
15:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
15:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm