4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (G_promo)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm