13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
12:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Eco)
20:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
12:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
20:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
12:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm