17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VN
VN1427 (G-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm