11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 24/08/2020 (6/7 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
PXU
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm