12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
VJ
VJ397 (W_Eco)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter-Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (E-Siêu tiết kiệm)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm