21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Eco)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (P-Siêu tiết kiệm)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (P-Siêu tiết kiệm)
19:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (E-Siêu tiết kiệm)
19:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (S-P/thông linh hoạt)
19:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (I-Phổ thông)
19:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (C-Th/gia linh hoạt)
19:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm