16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ397 (Z_Eco)
20:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (ECONOMYSAVER)
11:00
PXU
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (P-Siêu tiết kiệm)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (E-Siêu tiết kiệm)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (T-P/thông tiết kiệm)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Z_Deluxe)
20:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:10
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (K-P/thông tiết kiệm)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (BUSINESSSMART)
11:00
PXU
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
20:00
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:10
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (I-Phổ thông)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7425 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm