11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (H_Eco)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (H_Deluxe)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (J-Th/gia linh hoạt)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm