11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (H-P/thông tiết kiệm)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (R_Eco)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (R_Deluxe)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:30
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Business)
18:10
PXU
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm