10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
QH
QH1501 (Bamboo Eco)
21:35
PXU
1h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (U_Eco)
20:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:45
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
21:35
PXU
1h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (U_Deluxe)
20:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
21:45
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm