11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VN
VN4757 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1501 (Bamboo Plus)
21:35
PXU
1h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
660.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (K-P/thông tiết kiệm)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Q_Eco)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Q_Deluxe)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (V_SBoss)
19:35
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm