2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 04/11/2020 (19/9 âm lịch)
Đài Trung
Hà Nội
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
VJ
VJ949 (Z_Eco)
17:35
RMQ
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ949 (V_SBoss)
17:35
RMQ
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm