2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 22/11/2020 (8/10 âm lịch)
Đài Trung
Hà Nội
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
VJ
VJ949 (Z_Eco)
17:35
RMQ
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ949 (V_SBoss)
17:35
RMQ
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm