2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Đài Trung
Hà Nội
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ949 (Z_Eco)
17:35
RMQ
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ949 (V_SBoss)
17:35
RMQ
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm