4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Đài Trung
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ851 (Z_Eco)
12:20
RMQ
2h30p
Bay thẳng
14:50
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ853 (Z_Eco)
15:45
RMQ
2h30p
Bay thẳng
18:15
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ851 (V_SBoss)
12:20
RMQ
2h30p
Bay thẳng
14:50
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ853 (V_SBoss)
15:45
RMQ
2h30p
Bay thẳng
18:15
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm