4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Đài Trung
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ851 (Z_Eco)
12:20
RMQ
2h30p
Bay thẳng
14:50
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ853 (Z_Eco)
15:45
RMQ
2h30p
Bay thẳng
18:15
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ851 (V_SBoss)
12:20
RMQ
2h30p
Bay thẳng
14:50
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ853 (V_SBoss)
15:45
RMQ
2h30p
Bay thẳng
18:15
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm