34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Bangkok (BKK)
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ801 (A_Promo)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (A_Promo)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (A_Promo)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (Z_Eco)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 607 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
886.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 605 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
1.049.000 ₫
+10 điểm
BL
BL131 (Starter Base)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.050.000 ₫
+10 điểm
BL
BL133 (Starter Base)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.140.000 ₫
+10 điểm
BL
3K552-3K511 (Starter Base)
21:40
SGN
11h05p
1 điểm dừng
08:45
BKK
1.326.189 ₫
+10 điểm
VN
VN 4251 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.352.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4255 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.352.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 601 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
1.352.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 605 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
1.352.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 607 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
1.352.000 ₫
+10 điểm
BL
3K552-3K515 (Starter Base)
21:40
SGN
14h30p
1 điểm dừng
12:10
BKK
1.412.349 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K511 (Starter Base)
15:30
SGN
17h15p
1 điểm dừng
08:45
BKK
1.446.189 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K513 (Starter Base)
07:10
SGN
13h30p
1 điểm dừng
20:40
BKK
1.601.899 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K513 (Starter Base)
08:55
SGN
11h45p
1 điểm dừng
20:40
BKK
2.021.899 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4251 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
2.984.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4255 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
2.984.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 601 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 605 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 607 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 601 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 605 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 607 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 601 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 605 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 607 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm