23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Bangkok (BKK)
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ801 (W_Eco)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (W_Eco)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (J_Eco)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
620.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
836.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
1.418.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.511.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.511.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.976.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.976.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
1.976.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
2.583.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (S-P/thông linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
2.583.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
6.661.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (J-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
7.709.000 ₫
+10 điểm