27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Bangkok (BKK)
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ805 (J_Eco)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
620.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (I_Eco)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (I_Eco)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
1.282.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
1.282.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.515.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.515.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
1.515.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
3.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
3.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm