32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Bangkok (BKK)
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ803 (A_Promo)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (A_Promo)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (P-Siêu tiết kiệm)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
346.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (P-Siêu tiết kiệm)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
346.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (P-Siêu tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
463.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (E-Siêu tiết kiệm)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
463.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
583.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (I_Eco)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
815.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.514.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.514.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
2.562.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
2.580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (S-P/thông linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
2.580.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
3.493.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
3.493.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (I-Phổ thông)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
4.308.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (I-Phổ thông)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
4.325.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (I-Phổ thông)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
4.325.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
6.637.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
6.652.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
6.652.000 ₫
+10 điểm