31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Bangkok (BKK)
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ801 (A_Promo)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (A_Promo)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (A_Promo)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (Z_Eco)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (Z_Eco)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (P-Siêu tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
234.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (P-Siêu tiết kiệm)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (P-Siêu tiết kiệm)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (T-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (T-P/thông tiết kiệm)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
836.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
836.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
1.352.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.767.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.767.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
2.583.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (S-P/thông linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
2.583.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
3.534.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
3.534.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (I-Phổ thông)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
4.331.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (I-Phổ thông)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
4.331.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
13:10
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
6.661.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
6.661.000 ₫
+10 điểm