6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
BL
BL424 (Starter)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
360.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (M_Eco)
18:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:30
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M)
10:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:35
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
18:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:30
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm