14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (W_Eco)
18:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:25
BMV
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (G-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (T-P/thông tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:25
BMV
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (W_Eco)
18:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:25
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
2.229.000 ₫
+10 điểm