16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
21:45
SGN
55p
Bay thẳng
22:40
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (G-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:50
BMV
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (G-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
BMV
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (W_Eco)
18:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:25
BMV
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
21:45
SGN
55p
Bay thẳng
22:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
BMV
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:50
BMV
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
BMV
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
21:45
SGN
55p
Bay thẳng
22:40
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
18:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:25
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (I-Phổ thông)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
BMV
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
BMV
2.229.000 ₫
+10 điểm