15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ356 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (A-Siêu tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (A-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:30
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:30
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:30
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:30
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.989.000 ₫
+10 điểm