8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
VJ
VJ356 (J_Eco)
19:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:15
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (L-P/thông tiết kiệm)
07:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:55
BMV
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:55
BMV
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:15
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:55
BMV
2.099.000 ₫
+10 điểm