21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
VN
VN7414 (A-Siêu tiết kiệm)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (U_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
17:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:05
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (U_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (K-P/thông tiết kiệm)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (S-P/thông linh hoạt)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
17:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:05
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (I-Phổ thông)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm