20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/10/2020 (17/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (P-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (P-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
324.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (I-Phổ thông)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm