4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
BL
BL424 (Starter Base)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (G_promo)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (J_Eco)
19:15
SGN
55p
Bay thẳng
20:10
BMV
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:15
SGN
55p
Bay thẳng
20:10
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm