11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 10/10/2020 (24/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
VJ
VJ356 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (G-Phổ thông)
06:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:10
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:10
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:10
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:10
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:10
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:10
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm