18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 13/10/2020 (27/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
VJ
VJ356 (A_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (G-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (A-Siêu tiết kiệm)
16:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:40
BMV
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:40
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:40
BMV
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
16:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:40
BMV
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
2.229.000 ₫
+10 điểm