8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
VJ
VJ356 (A_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
299.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm