2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/10/2020 (29/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
VJ
VJ356 (J_Eco)
19:15
SGN
55p
Bay thẳng
20:10
BMV
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:15
SGN
55p
Bay thẳng
20:10
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm