18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 18/10/2020 (2/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (P-Siêu tiết kiệm)
08:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:35
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (P-Siêu tiết kiệm)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
08:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:35
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
324.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:35
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:35
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
08:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:35
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (I-Phổ thông)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:35
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm