15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VJ
VJ356 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
49.500 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
17:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:05
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (A-Siêu tiết kiệm)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
17:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:05
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (K-P/thông tiết kiệm)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
17:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:05
BMV
1.360.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
BMV
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
08:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:20
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm