12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VJ
VJ356 (A_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (P-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (L-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
16:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:45
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Business)
13:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:25
BMV
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm