9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/10/2020 (14/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
VN
VN1414 (G-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Eco)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
324.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
1.989.000 ₫
+10 điểm