6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VJ
VJ356 (A_Eco)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:55
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:55
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:55
BMV
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:55
BMV
2.099.000 ₫
+10 điểm