7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 04/11/2020 (19/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
VN
VN 1414 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (J_Eco)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1414 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1414 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1414 (I-Phổ thông)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1414 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm