2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/11/2020 (27/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
VJ
VJ356 (J_Eco)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm