2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VJ
VJ356 (T_Eco)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (V_SBoss)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.500.000 ₫
+10 điểm