6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/11/2020 (6/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
VN
VN 1414 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (J_Eco)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1414 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1414 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1414 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:00
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm