2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 27/11/2020 (13/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
VJ
VJ356 (T_Eco)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (V_SBoss)
19:50
SGN
55p
Bay thẳng
20:45
BMV
1.500.000 ₫
+10 điểm