17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/05/2021 (16/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 24/05
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
QH
QH1334 (ECONOMYSAVERMAX)
16:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:25
BMV
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Eco)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (P-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (P-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (BUSINESSSMART)
16:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:25
BMV
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (I-Phổ thông)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm